Chúng tôi là đại lý chính thức của ResellerClub. Tại Giải Pháp Cộng mọi thao tác khi đăng ký tên miền là hoàn toàn tự động thông qua hệ thống website từ lúc tiến hành đăng ký đến hoàn thành đăng ký và thanh toán.
Khi đăng ký tại Giải Pháp Cộng, tên miền của Quý khách đồng thời được quản lý tại Trang khách hàng và hệ thống quản lý tên miền Domain Full Control Panel hoặc sử dụng tại DNS trung gian. Tên miền quốc tế tại Giải Pháp Cộng có đặc điểm sau :

  • Có tài khoản riêng và quản lý DNS cũng như các chức năng có sẵn trên từng tên miền
  • Quý khách có thể quản lý tên miền trực tiếp trên tài khoản hỗ trợ khách hàng.
  • Quý khách có thể quản lý cấp cao nhất tại Domain CP tức có toàn quyền sử dụng cũng như di chuyển tên miền.
  • Miễn phí thay đổi Domain Name Server (DNS).
  • Miễn phí sử dụng DNS trung gian.
  • Miễn phí thay đổi Record.
  • Bảo vệ thông tin cá nhân khi đăng ký tên miền bằng ID Protect. Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois
  • Bảo vệ tên miền bằng chức năng khóa tên miền (Domain Lock)
LOẠI TÊN MIỀN PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG NĂM ĐẦU PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM

Đối với khách hàng muốn trở thành đại lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi, quý khách sẽ hưởng mức ưu đãi cao dành cho đại lý của Giải Pháp Cộng

Quy định mới đối với tên miền Quốc tế