Tạo phiếu hỗ trợ


Nếu Bạn không thể tìm thấy một giải pháp cho vấn đề của Bạn trong cơ sở kiến ​​thức của chúng tôi, Bạn có thể gửi một yêu cầu bằng cách chọn các bộ phận thích hợp dưới đây.


 Phòng Kinh Doanh

Tiếp nhận và giải quyết những vấn đề liên quan đến hợp đồng và dịch vụ

 Phòng Kỹ Thuật

Tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ cũng như hỏi đáp kỹ thuật từ khách hàng

 Phòng thiết kế

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu, các vấn đề về thiết kế logo, website...

 Các hỗ trợ khác

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc khác...