Viewing articles tagged 'wordpress'

 Kiểm tra tên miền Việt Nam trên WHMCS

Một số người dùng WHMCS hơi đau đầu về vấn đề này, khi họ không thể kiểm tra tên miền Việt Nam...

 Knowledgebase Non-Latin SEO URLs Fix

Hooks này sẽ hỗ trợ cho việc viết lại đường dẫn thân thiện cho Tiếng Việt có dấu, bởi mặc định...

 Let's encrypt WordPress on Google Cloud (Bitnami)

In this tutorial I will show you how to configure free, auto-renewing SSL certificates for...

 Payment gateways - a picture instead of the text

Payment gateways - a picture instead of the textLogo payment system looks more attractively and...

 Remove Powered by WHMCompleteSolution

Try to template/yourtemp/footer.tpl add code below: Link: http://tny.cz/a563102b

 Wordpress Lỗi: Failed to connect to FTP Server localhost:21

Các bạn hãy chèn đoạn code sau vào file wp-config.php nhé: define('FS_METHOD', 'direct');...