Viewing articles tagged 'whmcs'

 Code kiểm tra tên miền Việt Nam trên WHMCS

Như lần trước chúng tôi đã hướng dẫn Kiểm tra tên miền Việt Nam trên WHMCS xem tại:...

 Fix lỗi Check Domain WHMCS

Nếu bạn không thể kiểm tra tên miền tại WHMCS được. Cần làm những bước sau: - Kiểm tra đã đặt...

 Kiểm tra tên miền Việt Nam trên WHMCS

Một số người dùng WHMCS hơi đau đầu về vấn đề này, khi họ không thể kiểm tra tên miền Việt Nam...

 Knowledgebase Non-Latin SEO URLs Fix

Hooks này sẽ hỗ trợ cho việc viết lại đường dẫn thân thiện cho Tiếng Việt có dấu, bởi mặc định...

 Payment gateways - a picture instead of the text

Payment gateways - a picture instead of the textLogo payment system looks more attractively and...

 Remove Powered by WHMCompleteSolution

Try to template/yourtemp/footer.tpl add code below: Link: http://tny.cz/a563102b

 Sửa lỗi Check All trong VIEW/SEARCH CLIENTS Admin WHMCS

Có vài lần một người dùng hỏi về lỗi này, cũng không quá khó với các bạn nhưng mình share lên...