Viewing articles tagged 'hosting'

 Account Hosting của tôi có thể host cho nhiều tên miền được không?

Có 2 lựa chọn cho bạn : + Tên miền song song (Parked Domain): Hiện tại các gói hosting...

 Hướng dẫn chmod, bảo mật Hosting linux Directadmin

Xin hướng dẫn các bạn thực hiện CHMOD và đặt mật khẩu thư mục để tăng tính bảo mật hosting linux....

 Tài khoản Hosting của tôi đã (sắp) hết hạn, tôi phải làm gì?

Chúng tôi gửi thông báo thanh toán trước thời điểm hết hạn 15 ngày, bạn cần thực hiện thanh toán...

 Tôi có tên miền rồi nay chỉ muốn đăng ký Web hosting thì có được không?

Tất nhiên là được. Khi đăng ký dịch vụ, bạn chọn gói dịch vụ Hosting, sau đó bạn...