Viewing articles tagged 'Windows'

 Fixing Windows Server 2008 R2 Boot Problem

I was playing around with a couple of Windows Server 2008 R2 virtual machines today, and...

 Kiểm tra tên miền Việt Nam trên WHMCS

Một số người dùng WHMCS hơi đau đầu về vấn đề này, khi họ không thể kiểm tra tên miền Việt Nam...

 Knowledgebase Non-Latin SEO URLs Fix

Hooks này sẽ hỗ trợ cho việc viết lại đường dẫn thân thiện cho Tiếng Việt có dấu, bởi mặc định...

 Payment gateways - a picture instead of the text

Payment gateways - a picture instead of the textLogo payment system looks more attractively and...

 Remove Powered by WHMCompleteSolution

Try to template/yourtemp/footer.tpl add code below: Link: http://tny.cz/a563102b