Sửa lỗi You don't have permission to access /phpmyadmin/ on this server Wamp

You don't have permission to access /phpmyadmin/ on this server (WAMP)
This is the message I got when I tried to access phpmyadmin after reinstalling WAMP server to a newer version. After some searching I was able to find the problem.

 

Reason:

When you uninstall your previous WAMP server there will be still few files that will be left not deleted and will not be replaced by the new install. One such file is the phpmyadmin.conf file that is under C:\wamp\alias folder. This file holds the actual path to the phpmyadmin folder inside WAMP.
If the new WAMP server has a new phpmyadmin version this phpmyadmin.conf will still point to the old folder which is not existing inside WAMP.

Solution:

goto C:\wamp\alias\ and edit the phpmyadmin.conf file using notepad


Alias /phpmyadmin "c:/wamp/apps/phpmyadmin2.11.6/"

# to give access to phpmyadmin from outside
# replace the lines
#
# Order Deny,Allow
# Deny from all
# Allow from 127.0.0.1
#
# by
#
# Order Allow,Deny
# Allow from all
#

<Directory "c:/wamp/apps/phpmyadmin2.11.6/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order Deny,Allow
Allow from all
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

Thay toàn bộ code trên vào file của bạn. Chú ý nhớ sữa đường dẫn thư mục phpmyadmin đúng với thư mục mà bạn cài đặt nhé.
  • 13 Người xem đã đánh giá bài viết này hữu ích
Bài viết này có hữu ích với Bạn?

Related Articles

Bảo mật website của bạn với chmod, mã hóa file config

Hiện nay chủ yếu các bạn hầu như đều dùng Shared Hosting,  ít bạn có đủ điều kiện ể thuê VPS hay...

Hạn chế số người truy cập bằng PHP

Website có lượt truy cập cao là mong muốn của hầu hết những khách hàng thiết kế website. Tuy...

Expected to be a reference, value given in callback.php line 99

How to fixWarning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value...

Sử dụng Chrome Remote Desktop điều khiển máy tính từ xa trong trường hợp khẩn cấp

Với Chrome Remote Desktop, bạn không cần thiết lập sẵn đường truy cập mà vẫn có thể...

Một số lệnh SSH kết hợp với Cpanel!

Hôm nay mình sưu tầm một số lệnh SSH kết hợp với Cpanel như sau:   s (cho thấy mọi thứ trong...