Sửa lỗi You don't have permission to access /phpmyadmin/ on this server Wamp

You don't have permission to access /phpmyadmin/ on this server (WAMP)
This is the message I got when I tried to access phpmyadmin after reinstalling WAMP server to a newer version. After some searching I was able to find the problem.

 

Reason:

When you uninstall your previous WAMP server there will be still few files that will be left not deleted and will not be replaced by the new install. One such file is the phpmyadmin.conf file that is under C:\wamp\alias folder. This file holds the actual path to the phpmyadmin folder inside WAMP.
If the new WAMP server has a new phpmyadmin version this phpmyadmin.conf will still point to the old folder which is not existing inside WAMP.

Solution:

goto C:\wamp\alias\ and edit the phpmyadmin.conf file using notepad


Alias /phpmyadmin "c:/wamp/apps/phpmyadmin2.11.6/"

# to give access to phpmyadmin from outside
# replace the lines
#
# Order Deny,Allow
# Deny from all
# Allow from 127.0.0.1
#
# by
#
# Order Allow,Deny
# Allow from all
#

<Directory "c:/wamp/apps/phpmyadmin2.11.6/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order Deny,Allow
Allow from all
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

Thay toàn bộ code trên vào file của bạn. Chú ý nhớ sữa đường dẫn thư mục phpmyadmin đúng với thư mục mà bạn cài đặt nhé.
  • 12 Người xem đã đánh giá bài viết này hữu ích
Bài viết này có hữu ích với Bạn?

Related Articles

Fix lỗi "Function split() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Function split() is deprecated in...

Chrome Remote Desktop là gì và cách sử dụng ứng dụng

Chrome Remote Desktop cho phép bạn truy cập từ xa vào một máy tính từ một máy tính khác qua...

Cách reset password Admin Xenforo thông qua phpMyAdmin

Thông qua email để lấy lại mật khẩu cũng là cách nhanh nhưng đôi khi có nhiều trường hợp mất luôn...

Hướng dẫn cài driver USB Port Modem Siemen Gigaset 261 dsl cho windows 64bit

Thấy khá nhiều trang mạng có thắc mắc về vấn đề này, mình post share lên đây để cùng giải quyết...

Cache: sự cần thiết cho một website phát triển

Hầu hết mọi người khi xây dựng website đều đặt ra cho mình mục tiêu là website ngày càng phát...