Tải về Manuals, programs, and other files

Thư viện download có tất cả các hướng dẫn sử dụng, chương trình và các tập tin khác mà bạn có thể cần để có được trang web của bạn và chạy.

Danh mục

Báo giá dịch vụ (0)
Các bảng báo giá từ dịch vụ của SPlus
Biểu mẫu tên miền (2)
Các biểu mẫu đăng ký, thay đổi thông tin tên miền dành cho cá nhân, doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ (5)
Các công cụ hỗ trợ online trong quá trình sử dụng hosting và nghiên cứu website.
Phần mềm Quản lý nhà hàng, quán Cafe, Trà sữa (3)
Hệ diều hành Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service Pack 2), Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000 (with Service Pack 3), Windows ME hoặc Windows 98
Phần mềm Quản lý Nhà nghỉ khách sạn (1)
Hệ diều hành Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service Pack 2), Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000 (with Service Pack 3), Windows ME hoặc Windows 98 2. Để chạy được hệ thống bạn cần cài đặt .NET FRAMEWORK 2.0 trước
WHMCS Tools (1)
Các module, hooks,.. dùng cho WHMCS

Được tải nhiều