Chứng thực SSL

SSL - Secure Sockets Layer – một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.
Chứng thư số SSL cài trên website của doanh nghiệp cho phép khách hàng khi truy cập có thể xác minh được tính xác thực, tin cậy của website, đảm bảo mọi dữ liệu, thông tin trao đổi giữa website và khách hàng được mã hóa, tránh nguy cơ bị can thiệp.


Bảng giá dịch vụ Chứng thực SSL như sau:


Tên chứng thực Loại chứng thực Đăng ký Gia hạn
Positive SSL Domain (DV) - cho 01 tên miền 200.000đ 200.000đ
Instant SSL Organization (OV) - cho 01 tên miền 1.000.000đ 1.000.000đ
Positive SSL Wildcard Domain (DV) - cho 01 tên miền + sub tên miền 2.100.000đ 2.100.000đ
Comodo EV SSL Extended (EV) - cho 1 tên miền, hiển thị Green Bar tên tổ chức 2.000.000đ 3.500.000đ
Đăng ký tại đây: Cộng


Khi đăng ký Chứng thực số SSL từ Giải Pháp Cộng, khách hàng sẽ được hỗ trợ miễn phí cài đggt. Thời gian kích hoạt dịch vụ trong vòng 3 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được đăng ký và thanh toán.