Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Đang tìm...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain đã bị đăng ký

Chúc mừng! Tên miền có thể đăng ký!

Liên hệ tới chúng tôi
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.com
275,000₫
.vn
750,000₫
.xyz
35,000₫
.store
260,000₫
.name
220,000₫
.website
400,000₫
Hot
.top
200,000₫
Giảm giá
.space
50,000₫
Tên miền được gợi ý
Đang tạo đề xuất các tên miền
Hot Mới Giảm giá

Đề xuất tên miền có thể không luôn luôn có sẵn. Sẵn có được kiểm tra trong thời gian thực tại điểm của việc thêm vào giỏ hàng.

Tên miền Phí lần đầu Chuyển về Gia hạn
.com Hot 275,000₫ (1 Năm) 275,000₫ (1 Năm) 275,000₫ (1 Năm)
.net 290,000₫ (1 Năm) 290,000₫ (1 Năm) 290,000₫ (1 Năm)
.biz 310,000₫ (1 Năm) 310,000₫ (1 Năm) 310,000₫ (1 Năm)
.info 275,000₫ (1 Năm) 275,000₫ (1 Năm) 275,000₫ (1 Năm)
.xyz 35,000₫ (1 Năm) 275,000₫ (1 Năm) 275,000₫ (1 Năm)
.org 275,000₫ (1 Năm) 275,000₫ (1 Năm) 275,000₫ (1 Năm)
.us 275,000₫ (1 Năm) 275,000₫ (1 Năm) 275,000₫ (1 Năm)
.cc 450,000₫ (1 Năm) 450,000₫ (1 Năm) 450,000₫ (1 Năm)
.tk 10,000₫ (1 Năm) 10,000₫ (1 Năm) 10,000₫ (1 Năm)
.in 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm)
.name 220,000₫ (1 Năm) 220,000₫ (1 Năm) 220,000₫ (1 Năm)
.xxx Giảm giá 2,448,000₫ (1 Năm) 2,448,000₫ (1 Năm) 2,448,000₫ (1 Năm)
.mobi 420,000₫ (1 Năm) 420,000₫ (1 Năm) 420,000₫ (1 Năm)
.asia 385,000₫ (1 Năm) 385,000₫ (1 Năm) 385,000₫ (1 Năm)
.tel 325,000₫ (1 Năm) 325,000₫ (1 Năm) 325,000₫ (1 Năm)
.me 700,000₫ (1 Năm) 700,000₫ (1 Năm) 700,000₫ (1 Năm)
.co 745,000₫ (1 Năm) 745,000₫ (1 Năm) 745,000₫ (1 Năm)
.vn 750,000₫ (1 Năm) 480,000₫ (1 Năm) 480,000₫ (1 Năm)
.com.vn 620,000₫ (1 Năm) 320,000₫ (1 Năm) 320,000₫ (1 Năm)
.net.vn 620,000₫ (1 Năm) 320,000₫ (1 Năm) 320,000₫ (1 Năm)
.biz.vn 620,000₫ (1 Năm) 320,000₫ (1 Năm) 320,000₫ (1 Năm)
.edu.vn 400,000₫ (1 Năm) 0₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm)
.org.vn 400,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm)
.info.vn 400,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm)
.gov.vn 400,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm)
.pro Giảm giá 300,000₫ (1 Năm) 300,000₫ (1 Năm) 300,000₫ (1 Năm)
.sexy 690,000₫ (1 Năm) 690,000₫ (1 Năm) 560,000₫ (1 Năm)
.hanoi.vn 400,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm)
.website 400,000₫ (1 Năm) 400,000₫ (1 Năm) 400,000₫ (1 Năm)
.gb.net 80,000₫ (1 Năm) 80,000₫ (1 Năm) 80,000₫ (1 Năm)
.lol 80,000₫ (1 Năm) 80,000₫ (1 Năm) 80,000₫ (1 Năm)
.in.net 240,000₫ (1 Năm) 240,000₫ (1 Năm) 240,000₫ (1 Năm)
.trade 700,000₫ (1 Năm) 700,000₫ (1 Năm) 700,000₫ (1 Năm)
.top Hot 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm)
.bid 720,000₫ (1 Năm) 720,000₫ (1 Năm) 720,000₫ (1 Năm)
.webcam 720,000₫ (1 Năm) 720,000₫ (1 Năm) 720,000₫ (1 Năm)
.science 665,000₫ (1 Năm) 665,000₫ (1 Năm) 665,000₫ (1 Năm)
.cricket 1,660,000₫ (1 Năm) 1,660,000₫ (1 Năm) 1,660,000₫ (1 Năm)
.party 660,000₫ (1 Năm) 660,000₫ (1 Năm) 660,000₫ (1 Năm)
.date 730,000₫ (1 Năm) 730,000₫ (1 Năm) 730,000₫ (1 Năm)
.review 530,000₫ (1 Năm) 530,000₫ (1 Năm) 530,000₫ (1 Năm)
.download 620,000₫ (1 Năm) 620,000₫ (1 Năm) 620,000₫ (1 Năm)
.club 320,000₫ (1 Năm) 320,000₫ (1 Năm) 320,000₫ (1 Năm)
.ws 460,000₫ (1 Năm) 460,000₫ (1 Năm) 460,000₫ (1 Năm)
.pw 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm)
.pro.vn 400,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm)
.space Giảm giá 50,000₫ (1 Năm) 180,000₫ (1 Năm) 180,000₫ (1 Năm)
.tech Mới N/A N/A N/A
.coffee 560,000₫ (1 Năm) 560,000₫ (1 Năm) 560,000₫ (1 Năm)
.blog 670,000₫ (1 Năm) 670,000₫ (1 Năm) 670,000₫ (1 Năm)
.ca 360,000₫ (1 Năm) 360,000₫ (1 Năm) 360,000₫ (1 Năm)
.co.uk 430,000₫ (1 Năm) 430,000₫ (1 Năm) 430,000₫ (1 Năm)
.de 240,000₫ (1 Năm) 240,000₫ (1 Năm) 240,000₫ (1 Năm)
.icu 190,000₫ (1 Năm) 190,000₫ (1 Năm) 190,000₫ (1 Năm)
.nl 210,000₫ (1 Năm) 210,000₫ (1 Năm) 210,000₫ (1 Năm)
.online 200,000₫ (1 Năm) 800,000₫ (1 Năm) 800,000₫ (1 Năm)
.ru 115,000₫ (1 Năm) 115,000₫ (1 Năm) 115,000₫ (1 Năm)
.site 200,000₫ (1 Năm) 200,000₫ (1 Năm) 592,000₫ (1 Năm)
.uk 180,000₫ (1 Năm) 180,000₫ (1 Năm) 180,000₫ (1 Năm)
.vip 380,000₫ (1 Năm) 380,000₫ (1 Năm) 380,000₫ (1 Năm)
.wedding 620,000₫ (1 Năm) 620,000₫ (1 Năm) 620,000₫ (1 Năm)
.shop 811,950₫ (1 Năm) 811,950₫ (1 Năm) 811,950₫ (1 Năm)
.tv 688,670₫ (1 Năm) 688,670₫ (1 Năm) 688,670₫ (1 Năm)
.id 500,000₫ (1 Năm) 500,000₫ (1 Năm) 500,000₫ (1 Năm)
.fun Giảm giá 50,000₫ (1 Năm) 520,000₫ (1 Năm) 520,000₫ (1 Năm)
.work Giảm giá 195,000₫ (1 Năm) 195,000₫ (1 Năm) 195,000₫ (1 Năm)
.store 260,000₫ (1 Năm) 260,000₫ (1 Năm) 260,000₫ (1 Năm)
.email Giảm giá 95,000₫ (1 Năm) 530,000₫ (1 Năm) 530,000₫ (1 Năm)
.life Giảm giá 75,000₫ (1 Năm) 750,000₫ (1 Năm) 750,000₫ (1 Năm)
.live Giảm giá 75,000₫ (1 Năm) 580,000₫ (1 Năm) 580,000₫ (1 Năm)
.men Giảm giá 110,000₫ (1 Năm) 620,000₫ (1 Năm) 620,000₫ (1 Năm)
.ooo 620,000₫ (1 Năm) 620,000₫ (1 Năm) 620,000₫ (1 Năm)

Please choose a category from above.

Đăng ký Hosting

Tuỳ chọn các cấu hình theo các gói Hosting

Và chúng tôi có những gói có sẵn theo nhu cầu của bạn

Chuyển tên miền về

Tên miền của bạn sẽ được gia hạn thêm 1 năm!*

* Không áp dụng cho tên miền cao cấp hoặc mới gia hạn