Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Đang tìm...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain đã bị đăng ký

Chúc mừng! Tên miền có thể đăng ký!

Liên hệ tới chúng tôi
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.com
275,000₫
.vn
750,000₫
.xyz
35,000₫
.store
260,000₫
.name
220,000₫
.website
400,000₫
Hot
.top
200,000₫
Giảm giá
.space
50,000₫
Tên miền được gợi ý
Đang tạo đề xuất các tên miền
Hot Mới Giảm giá

Đề xuất tên miền có thể không luôn luôn có sẵn. Sẵn có được kiểm tra trong thời gian thực tại điểm của việc thêm vào giỏ hàng.

Browse extensions by category

Tên miền
Phí lần đầu
Chuyển về
Gia hạn
.com Hot
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
.net
290,000₫
1 Năm
290,000₫
1 Năm
290,000₫
1 Năm
.biz
310,000₫
1 Năm
310,000₫
1 Năm
310,000₫
1 Năm
.info
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
.xyz
35,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
.org
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
.us
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
.cc
450,000₫
1 Năm
450,000₫
1 Năm
450,000₫
1 Năm
.tk
10,000₫
1 Năm
10,000₫
1 Năm
10,000₫
1 Năm
.in
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.name
220,000₫
1 Năm
220,000₫
1 Năm
220,000₫
1 Năm
.xxx Giảm giá
2,448,000₫
1 Năm
2,448,000₫
1 Năm
2,448,000₫
1 Năm
.mobi
420,000₫
1 Năm
420,000₫
1 Năm
420,000₫
1 Năm
.asia
385,000₫
1 Năm
385,000₫
1 Năm
385,000₫
1 Năm
.tel
325,000₫
1 Năm
325,000₫
1 Năm
325,000₫
1 Năm
.me
700,000₫
1 Năm
700,000₫
1 Năm
700,000₫
1 Năm
.co
745,000₫
1 Năm
745,000₫
1 Năm
745,000₫
1 Năm
.vn
750,000₫
1 Năm
480,000₫
1 Năm
480,000₫
1 Năm
.com.vn
620,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
.net.vn
620,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
.biz.vn
620,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
.edu.vn
400,000₫
1 Năm
0₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.org.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.info.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.gov.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.pro Giảm giá
300,000₫
1 Năm
300,000₫
1 Năm
300,000₫
1 Năm
.sexy
690,000₫
1 Năm
690,000₫
1 Năm
560,000₫
1 Năm
.hanoi.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.website
400,000₫
1 Năm
400,000₫
1 Năm
400,000₫
1 Năm
.gb.net
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
.lol
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
.in.net
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
.trade
700,000₫
1 Năm
700,000₫
1 Năm
700,000₫
1 Năm
.top Hot
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.bid
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
.webcam
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
.science
665,000₫
1 Năm
665,000₫
1 Năm
665,000₫
1 Năm
.cricket
1,660,000₫
1 Năm
1,660,000₫
1 Năm
1,660,000₫
1 Năm
.party
660,000₫
1 Năm
660,000₫
1 Năm
660,000₫
1 Năm
.date
730,000₫
1 Năm
730,000₫
1 Năm
730,000₫
1 Năm
.review
530,000₫
1 Năm
530,000₫
1 Năm
530,000₫
1 Năm
.download
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
.club
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
.ws
460,000₫
1 Năm
460,000₫
1 Năm
460,000₫
1 Năm
.pw
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.pro.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.space Giảm giá
50,000₫
1 Năm
180,000₫
1 Năm
180,000₫
1 Năm
.tech Mới
N/A
N/A
N/A
.coffee
560,000₫
1 Năm
560,000₫
1 Năm
560,000₫
1 Năm
.blog
670,000₫
1 Năm
670,000₫
1 Năm
670,000₫
1 Năm
.ca
360,000₫
1 Năm
360,000₫
1 Năm
360,000₫
1 Năm
.co.uk
430,000₫
1 Năm
430,000₫
1 Năm
430,000₫
1 Năm
.de
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
.icu
190,000₫
1 Năm
190,000₫
1 Năm
190,000₫
1 Năm
.nl
210,000₫
1 Năm
210,000₫
1 Năm
210,000₫
1 Năm
.online
200,000₫
1 Năm
800,000₫
1 Năm
800,000₫
1 Năm
.ru
115,000₫
1 Năm
115,000₫
1 Năm
115,000₫
1 Năm
.site
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
592,000₫
1 Năm
.uk
180,000₫
1 Năm
180,000₫
1 Năm
180,000₫
1 Năm
.vip
380,000₫
1 Năm
380,000₫
1 Năm
380,000₫
1 Năm
.wedding
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
.shop
811,950₫
1 Năm
811,950₫
1 Năm
811,950₫
1 Năm
.tv
688,670₫
1 Năm
688,670₫
1 Năm
688,670₫
1 Năm
.id
500,000₫
1 Năm
500,000₫
1 Năm
500,000₫
1 Năm
.fun Giảm giá
50,000₫
1 Năm
520,000₫
1 Năm
520,000₫
1 Năm
.work Giảm giá
195,000₫
1 Năm
195,000₫
1 Năm
195,000₫
1 Năm
.store
260,000₫
1 Năm
260,000₫
1 Năm
260,000₫
1 Năm
.email Giảm giá
95,000₫
1 Năm
530,000₫
1 Năm
530,000₫
1 Năm
.life Giảm giá
75,000₫
1 Năm
750,000₫
1 Năm
750,000₫
1 Năm
.live Giảm giá
75,000₫
1 Năm
580,000₫
1 Năm
580,000₫
1 Năm
.men Giảm giá
110,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
.ooo
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm

Please choose a category from above.

Đăng ký Hosting

Tuỳ chọn các cấu hình theo các gói Hosting

Và chúng tôi có những gói có sẵn theo nhu cầu của bạn

Xem thêm các gói

Chuyển tên miền về

Tên miền của bạn sẽ được gia hạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Không áp dụng cho tên miền cao cấp hoặc mới gia hạn