Đăng ký tên miền

Tìm một tên miền mới. Nhập tên miền hoặc từ khoá bất kỳ để được gợi ý.

Browse extensions by category

Tên miền
Phí lần đầu
Chuyển về
Gia hạn
.com
260,000₫
1 Năm
260,000₫
1 Năm
260,000₫
1 Năm
.net
280,000₫
1 Năm
280,000₫
1 Năm
280,000₫
1 Năm
.biz
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
.info
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
.org
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
.us
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
.cc
450,000₫
1 Năm
450,000₫
1 Năm
450,000₫
1 Năm
.eu
260,000₫
1 Năm
260,000₫
1 Năm
260,000₫
1 Năm
.tk
10,000₫
1 Năm
10,000₫
1 Năm
10,000₫
1 Năm
.in
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.name
220,000₫
1 Năm
220,000₫
1 Năm
220,000₫
1 Năm
.xxx
2,448,000₫
1 Năm
2,448,000₫
1 Năm
2,448,000₫
1 Năm
.mobi
430,000₫
1 Năm
430,000₫
1 Năm
430,000₫
1 Năm
.asia
385,000₫
1 Năm
385,000₫
1 Năm
385,000₫
1 Năm
.tel
325,000₫
1 Năm
325,000₫
1 Năm
325,000₫
1 Năm
.me
577,000₫
1 Năm
577,000₫
1 Năm
577,000₫
1 Năm
.co
745,000₫
1 Năm
745,000₫
1 Năm
745,000₫
1 Năm
.vn
750,000₫
1 Năm
480,000₫
1 Năm
480,000₫
1 Năm
.com.vn
620,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
.net.vn
620,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
.biz.vn
620,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
.edu.vn
400,000₫
1 Năm
N/A
200,000₫
1 Năm
.org.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.info.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.gov.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.pro
349,000₫
1 Năm
N/A
349,000₫
1 Năm
.sexy
690,000₫
1 Năm
690,000₫
1 Năm
560,000₫
1 Năm
.hanoi.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.website
400,000₫
1 Năm
400,000₫
1 Năm
400,000₫
1 Năm
.gb.net
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
.lol
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
.in.net
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
.trade
700,000₫
1 Năm
700,000₫
1 Năm
700,000₫
1 Năm
.top hot!
350,000₫
1 Năm
350,000₫
1 Năm
350,000₫
1 Năm
.bid
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
.webcam
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
.science
665,000₫
1 Năm
665,000₫
1 Năm
665,000₫
1 Năm
.cricket
1,660,000₫
1 Năm
1,660,000₫
1 Năm
1,660,000₫
1 Năm
.party
660,000₫
1 Năm
660,000₫
1 Năm
660,000₫
1 Năm
.date
730,000₫
1 Năm
730,000₫
1 Năm
730,000₫
1 Năm
.review
530,000₫
1 Năm
530,000₫
1 Năm
530,000₫
1 Năm
.download
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
.xyz
250,000₫
1 Năm
220,000₫
1 Năm
250,000₫
1 Năm
.club
250,000₫
1 Năm
250,000₫
1 Năm
250,000₫
1 Năm
.ws
460,000₫
1 Năm
460,000₫
1 Năm
460,000₫
1 Năm
.pw
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.pro.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.space new!

Năm
N/A
N/A
.tech new!

Năm
N/A
N/A
.coffee
560,000₫
1 Năm
560,000₫
1 Năm
560,000₫
1 Năm

Please choose a category from above.

Đăng ký Hosting

Tuỳ chọn các cấu hình theo các gói Hosting

Và chúng tôi có những gói có sẵn theo nhu cầu của bạn

Xem thêm các gói

Chuyển tên miền về

Tên miền của bạn sẽ được gia hạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Không áp dụng cho tên miền cao cấp hoặc mới gia hạn