Đăng ký tên miền

Tìm một tên miền mới. Nhập tên miền hoặc từ khoá bất kỳ để được gợi ý.

Đang tìm...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain đã bị đăng ký

Chúc mừng! Tên miền có thể đăng ký!

Liên hệ tới chúng tôi
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
275,000₫
.net
290,000₫
.name
220,000₫
.website
400,000₫
.biz
310,000₫
.asia
385,000₫
.info
275,000₫
.pro
300,000₫
Tên miền được gợi ý
Đang tạo đề xuất các tên miền
Hot Mới Giảm giá

Tên miền gợi ý có thể không luôn luôn có sẵn. Bạn hãy thử tra cứu một tên miền bất kỳ

Browse extensions by category

Tên miền
Phí lần đầu
Chuyển về
Gia hạn
.com
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
.net
290,000₫
1 Năm
290,000₫
1 Năm
290,000₫
1 Năm
.biz
310,000₫
1 Năm
310,000₫
1 Năm
310,000₫
1 Năm
.info
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
.org
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
275,000₫
1 Năm
.us
10₫
1 Năm
10₫
1 Năm
11₫
1 Năm
.cc
450,000₫
1 Năm
450,000₫
1 Năm
450,000₫
1 Năm
.eu
8₫
1 Năm
8₫
1 Năm
9₫
1 Năm
.tk
10,000₫
1 Năm
10,000₫
1 Năm
10,000₫
1 Năm
.in
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.name
220,000₫
1 Năm
220,000₫
1 Năm
220,000₫
1 Năm
.xxx
2,448,000₫
1 Năm
2,448,000₫
1 Năm
2,448,000₫
1 Năm
.mobi
22₫
1 Năm
22₫
1 Năm
23₫
1 Năm
.asia
385,000₫
1 Năm
385,000₫
1 Năm
385,000₫
1 Năm
.tel
325,000₫
1 Năm
325,000₫
1 Năm
325,000₫
1 Năm
.me
29₫
1 Năm
29₫
1 Năm
29₫
1 Năm
.co
745,000₫
1 Năm
745,000₫
1 Năm
745,000₫
1 Năm
.vn
750,000₫
1 Năm
480,000₫
1 Năm
480,000₫
1 Năm
.com.vn
620,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
.net.vn
620,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
.biz.vn
620,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
.edu.vn
400,000₫
1 Năm
na
200,000₫
1 Năm
.org.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.info.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.gov.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.pro
300,000₫
1 Năm
300,000₫
1 Năm
300,000₫
1 Năm
.sexy
690,000₫
1 Năm
690,000₫
1 Năm
560,000₫
1 Năm
.hanoi.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.website
400,000₫
1 Năm
400,000₫
1 Năm
400,000₫
1 Năm
.gb.net
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
.lol
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
80,000₫
1 Năm
.in.net
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
240,000₫
1 Năm
.trade
700,000₫
1 Năm
700,000₫
1 Năm
700,000₫
1 Năm
.top Hot
10₫
1 Năm
6₫
1 Năm
6₫
1 Năm
.bid
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
.webcam
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
720,000₫
1 Năm
.science
665,000₫
1 Năm
665,000₫
1 Năm
665,000₫
1 Năm
.cricket
1,660,000₫
1 Năm
1,660,000₫
1 Năm
1,660,000₫
1 Năm
.party
660,000₫
1 Năm
660,000₫
1 Năm
660,000₫
1 Năm
.date
730,000₫
1 Năm
730,000₫
1 Năm
730,000₫
1 Năm
.review
530,000₫
1 Năm
530,000₫
1 Năm
530,000₫
1 Năm
.download
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
.xyz
12₫
1 Năm
12₫
1 Năm
12₫
1 Năm
.club
14₫
1 Năm
14₫
1 Năm
14₫
1 Năm
.ws
460,000₫
1 Năm
460,000₫
1 Năm
460,000₫
1 Năm
.pw
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.pro.vn
400,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
200,000₫
1 Năm
.space Mới
na
na
na
.tech Mới
na
na
na
.coffee
560,000₫
1 Năm
560,000₫
1 Năm
560,000₫
1 Năm
.blog
30₫
1 Năm
30₫
1 Năm
30₫
1 Năm
.ca
16₫
1 Năm
16₫
1 Năm
16₫
1 Năm
.cn
9₫
1 Năm
9₫
1 Năm
9₫
1 Năm
.co.uk
9₫
1 Năm
na
10₫
1 Năm
.de
8₫
1 Năm
8₫
1 Năm
9₫
1 Năm
.icu
8₫
1 Năm
8₫
1 Năm
9₫
1 Năm
.nl
10₫
1 Năm
10₫
1 Năm
10₫
1 Năm
.online
38₫
1 Năm
38₫
1 Năm
39₫
1 Năm
.ru
5₫
1 Năm
na
6₫
1 Năm
.site
32₫
1 Năm
32₫
1 Năm
33₫
1 Năm
.uk
9₫
1 Năm
na
10₫
1 Năm
.vip
18₫
1 Năm
18₫
1 Năm
18₫
1 Năm
.wedding
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
620,000₫
1 Năm
.shop
811,950₫
1 Năm
811,950₫
1 Năm
811,950₫
1 Năm
.tv
688,670₫
1 Năm
688,670₫
1 Năm
688,670₫
1 Năm
.id
500,000₫
1 Năm
500,000₫
1 Năm
500,000₫
1 Năm
.fun Giảm giá
50,000₫
1 Năm
520,000₫
1 Năm
520,000₫
1 Năm
.work Giảm giá
195,000₫
1 Năm
na
na

Please choose a category from above.

Đăng ký Hosting

Tuỳ chọn các cấu hình theo các gói Hosting

Và chúng tôi có những gói có sẵn theo nhu cầu của bạn

Xem thêm các gói

Chuyển tên miền về

Tên miền của bạn sẽ được gia hạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Không áp dụng cho tên miền cao cấp hoặc mới gia hạn