Bạn đã sẵn sàng đưa thương hiệu của riêng mình lên Internet? Hãy đăng ký ngay tên miền để bảo vệ thương hiệu của bạn. Cộng là Nhà đăng ký tên miền Quốc Tế tại Việt Nam được Bộ Thông Tin - Truyền Thông công nhận và là đại lý đăng ký tên miền quốc gia .VN cấp cao của VNNIC. Giải Pháp Cộng cung ggGiải Pháp Cộngấp đầy đủ các tên miền LTD (Top Level Domain) thông dụng như .com, .net, .org ...hay các tên miền ccLTD (country code specific Top Level Domain) như .eu, .us, .co ...và cung cấp tên miền quốc gia Việt Nam như .vn, .com.vn, .net.vn ...

Tên miền Việt Nam

Tên miền Phí năm đầu (VNĐ/Năm) Phí duy trì (VNĐ/Năm) Chuyển tên miền (VNĐ/Năm)

Tên miền Quốc Tế

Tên miền Phí năm đầu (VNĐ/Năm) Phí duy trì (VNĐ/Năm) Chuyển tên miền (VNĐ/Năm)

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT (Tên miền Việt Nam không chịu thuế VAT)
Ngoài những Tên miền thông dụng (gTLD) và không phân biệt quốc gia, khách hàng cũng có thể đăng ký các tên miền quốc gia (ccTLD) nếu đáp ứng đủ điều kiện bắt buộc

Tên miền Việt Nam

Sau khi tên miền Việt Nam được kích hoạt, Quý khách cần:

  • Nộp bản khai đăng ký tên miền theo luật định
  • Nộp 2 mặt Photo CMND của chủ thể đối với cá nhân hoặc 2 mặt CMND của người quản lý tên miền đối với tổ chức (Bản Photo phải được công chứng trong vòng 6 tháng)

Tải bản khai

Tên miền Quốc Tế

Sau khi tên miền Quốc Tế được kích hoạt, Quý khách cần:

  • Khai báo sử dụng với VNNIC tại http://thongbaotenmien.vn
  • Xác thực Email đăng ký trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký.
  • Nộp bản khai đăng ký tên miền theo luật định
  • Nộp 2 mặt Photo CMND của chủ thể đối với cá nhân hoặc 2 mặt CMND của người quản lý tên miền đối với tổ chức (Bản Photo phải được công chứng trong vòng 6 tháng)

Tải bản khai

Lưu ý: Quý khách có thể gửi trước bản Scan trong vòng 7 ngày kể từ khi tên miền được kích hoạt thành công và gửi bản gốc về Công ty trong vòng 30 ngày kể từ khi tên miền được kích hoạt.