Thông báo

Tăng giá Đăng ký & Gia hạn tên miền Quốc tế

  • 6th August 2015
Kính chào quý khách,Dựa theo ICANN về chính sách tăng giá mới các đuôi tên miền Quốc tế trong một thời gian trước đây nhưng Giải Pháp Cộng chưa áp dụng và vẫn giữ nguyên đến hôm nay. Kể từ ngày 06/08/2015 một số đuôi tên miền sẽ được tăng giá cụ thể như sau:+ Các ...
Đọc thêm