Thông báo

Giảm giá khi đăng ký tên miền .xyz & tên miền .biz

  • 6th July 2015

Giải Pháp Cộng xin gửi tới quý khách chương trình giảm giá tên miền như sau:

.XYZ: $9.99 giảm còn $1.69

.BIZ $10.79 giảm còn $3.69 

Thời gian khuyến mãi kéo cho đến ngày 31/07/2015

Đọc thêm